top of page

FEDERACJA POLSKICH

ORGANIZACJI W NPW

Członkowie Zarzadu

 

Screen Shot 2018-05-26 at 11.58.37 am.png

Adam Gajkowski

Przewodniczący

Adam Gajkowski ur. 15 kwietnia 1960 r. w Sopocie. Działacz Solidarności - więzień polityczny okresu stanu wojennego. W Australii od maja 1985 r. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia. Z wykształcenia Technik Energetyk. Obecnie zajmuje się technicznym przygotowaniem produkcji i programowniem maszyn CNC. Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej powołanej przez Marszałka Senatu RP.

Ursula Portrait.jpg

Urszula Lang

II Wiceprzewodnicząca

Urodzona w Sydney, dziecko polskich emigrantów przybyłych do Australii z Polski po II wojnie światowej. Od dzieciństwa związana z Polską społecznością,

w harcerstwie polskim, w grupie śpiewaczej Laetare, w oryginalnym Zespole Tańca Syrenka, a później w Warszawskiej Syrence, gdzie była asystentką byłego tancerza/kostiumologa Józefa Walczaka z Państwowego Zespołu Mazowsze. 34 lata temu w 1990 roku Urszula założyła Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik”

i przez cały ten okres była jego dyrektorem artystycznym, prowadząc zespół do ugruntowanego i szanowanego zespołu folklorystycznego. Niedawno (2024) wybrana na stanowisko drugiego wiceprezesa Kościuszko Heritage Incorporated. Reprezentuje obecnie Polonię w Regionalnym Komitecie Doradczym Southern Ranges, utworzonym przez Ministra Środowiska Nowej Południowej Walii na mocy Ustawy o parkach narodowych i dzikiej przyrodzie. Urszula jest doświadczoną urbanistką z ponad 40-letnim stażem pracy w samorządzie lokalnym

i państwowym oraz dyrektorką własnej praktyki doradczej. Oprócz kwalifikacji w zakresie polskiej choreografii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Urszula posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk stosowanych (planowanie środowiska) uzyskany na Uniwersytecie Charlesa Sturta oraz dwa tytuły magistra na Politechnice w Sydney w zakresie planowania i rozwoju nieruchomości. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi z rąk Prezydenta RP w 2014 roku w uznaniu swojej pracy na rzecz Polonii w Kościuszko Heritage Incorporated i Lajkoniku, polskim zespole pieśni i tańca.

Anna Doloto Profile Federation.jpg

Anna Doloto

Sekretarz

Anna Doloto urodzona w Lublinie w Polsce, przyjechała do Australii w 1982.

Ukończyła tutaj szkołę średnią oraz studia magisterskie. Jej kariera jest w obszarze bankowości oraz nieruchomości na pozycjach menadżera.

Wykształcenie - Masters of Property Development, Graduation Diploma in Property and Planning, Diploma in Real Estate, Registered Property Valuer (AAPI CPV) -rzeczoznawca nieruchomości, Licenced Real Estate Agent (Licencjonowany Agent Nieruchomości)

Zatrudnienie - Obecnie pracuje w NAB Bank jako Senior Property Valuer.

Działalność społeczna, pełniące funkcje:

 - Dyrektor Sportowego Klubu Polonia w Plumpton od 2018,

 - Sekretarz Federacji od 2020 roku.

Posiada bogate doświadczenie organizacyjne, negocjacyjne, interpersonalne oraz pracy zespołowej. 

jola 2[3]_edited.jpg

Jolanta Żurawska

Skarbnik​

Przyjechała do Australii w maju 1961. Przez wiele lat tańczyła w zespole Mazury oraz była członkiem muzycznego zespołu Biało Czerwoni.

Związana z Zespołem Kujawy Sydnej od roku 1995. Jest prezesem tego Zespołu od roku 2001. W latach 2007– 2017 pełniła funkcję Dyrektora Polskiego Klubu w Bankstown.  Podczas 2016 została mianowana sekretarzem organizacji Festival of Polish and Visual and Performing Arts in Australia and New Zealand 9 PolArt Inc). Przez ostatnie 12 lat pełni funkcję Skarbnika Federacji Polskich Organizacji w NPW. Wykształcenie: Dyplom Administration Assistant oraz Dyplom Dental Assistant.

bottom of page