FEDERACJA POLSKICH

ORGANIZACJI W NPW

przegląd polonijny

Od Redakcji,

Rozpoczynamy redagowanie nowego portalu na stronie internetowej Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii zatytułowanego „Przegląd Polonijny.” Portal ten będzie poświęcony wydarzeniom mającym miejsce w NWP i w innych stanach i terytoriach australijskich, dotyczącym spraw ważnych dla Polonii, jak również dla szerszego społeczeństwa australijskiego. Wydarzenia te to sprawy kultury, edukacji, polityki, itd. Umieszczane będą też informacje dotyczące spraw i procesów zachodzących w Polsce i w Unii Europejskiej, które leżą na sercu Polonii australijskiej.

Zapraszamy naszych czytelników, autorów wywodzących się z naszej polonijnej społeczności, jak i Polaków spoza Australii,  do współpracy i nadsyłania ciekawych materiałów. 

Redaktor Naczelna

Danuta Piotrowska

Screen Shot 2021-06-23 at 7.25.09 pm.jpg
NASZE DOROCZNE WYDARZENIA

POLSKIE ROCZNICE SIERPNIOWE

Plakat 15.08.20.jpg
11 listopada 2020.jpg

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DOROCZNY BAL FEDERACJI

Bal federacji-plakat 2019.jpg
NASI SPONSORZY