FEDERACJA POLSKICH

ORGANIZACJI W NPW

WSPARCIE
KOORDYNOWANIE
KONTAKTY
Show More
przegląd polonijny

Od Redakcji,

Rozpoczynamy redagowanie nowej strony na stronie internetowej Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii zatytułowanej „Przegląd Polonijny”. Strona ta będzie poświęcona wydarzeniom mającym miejsce w NWP i w innych stanach i terytoriach australijskich, dotyczących spraw ważnych dla Polonii, jak również dla szerszego społeczeństwa australijskiego. Wydarzenia te to sprawy kultury, edukacji, polityki, itd. Umieszczane będą też informacje dotyczące spraw

i procesów zachodzących w Polsce i w Unii Europejskiej, które leżą na sercu Polonii australijskiej.

Zapraszamy naszych czytelników, autorów wywodzących się z naszej polonijnej społeczności, jak i Polaków spoza Australii do współpracy i nadsyłania ciekawych materiałów. 

 

Bożena i Leszek Szymańscy

NASZE DOROCZNE WYDARZENIA

POLSKIE ROCZNICE SIERPNIOWE

2019 Dzien Wojska Polskiego.jpg
11.11.19MarayongPlakat.jpg

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

DOROCZNY BAL FEDERACJI

Bal federacji-plakat 2019.jpg
NASI SPONSORZY
Show More