top of page

FEDERACJA POLSKICH

ORGANIZACJI W NPW

Członkowie Zarzadu

 

Adam Gajkowski

Przewodniczący

Adam Gajkowski ur. 15 kwietnia 1960 r. w Sopocie. Działacz Solidarności - więzień polityczny okresu stanu wojennego. W Australii od maja 1985 r. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia. Z wykształcenia Technik Energetyk. Obecnie zajmuje się technicznym przygotowaniem produkcji i programowniem maszyn CNC. Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej powołanej przez Marszałka Senatu RP.

180210_My Photo.jpg

Andrzej Dłubak

Wieceprzewodniczący

Zawód Wykonywany: Informatyk

-Regional Program Manager APAC PMO -Orange Cloud for Business.

-Ekspert/Doradca –Informatyczne Systemy Transportu Lotniczego –  IATA, SITA,  AMADEUS, SABRE.

 

Inne Kwalifikacje Zawodowe (wykonywane):

-Pilot Zawodowy(samolotowy) –Polska, Australia.

-Instruktor Pilot(samolotowy) -Szef Wyszkolenia –Polska.

 

Wyksztalcenie: Magister Informatyki - GradDipInfoTech. MInfoTech(SoftwareDsgn&Dev/CompNet)

 

Publikacje w dziedzinach takich jak:

-Systemy Kontroli Abordażu Pasażerów i Bagażów w Międzynarodowym Ruchu Lotniczym.

-The Software Defined Networks and OpenFlow Implementation Challenges.

 (Programowalne Sieci Komputerowe i zagadnienia związane z wdrażaniem  OpenFlow).

 

Działalność Organizacyjno-Społeczna:

-Klub Gazety Polskiej w Sydney – Wiceprzewodniczący.

-Drumoyne RSL Pistol Club – President, Range Officer.

-Członek Solidarności.

-Instruktor ZHP–stopień: podharcmistrz, funkcja: Szczepowy–Szczep Lotniczy “Błyskawica”- Polska.

 

Sport Wyczynowy

-Wyczynowy Pilot Szybowcowy (Złota Odznaka Szybowcowa z Dwoma  Diamentami) –Polska i Australia.

-Wyczynowy Pilot Samolotowy–Zawody Akrobacyjne -Polska.

-Modelarstwo Lotnicze–Instruktor -Polska.

-Żeglarstwo -Polska.

-Strzelectwo -Australia.

Jolanta Żurawska

Skarbnik​

Przyjechała do Australii w maju 1961. Przez wiele lat tańczyła w zespole Mazury oraz była członkiem muzycznego zespołu Biało Czerwoni.

Związana z Zespołem Kujawy Sydnej od roku 1995. Jest prezesem tego Zespołu od roku 2001. W latach 2007– 2017 pełniła funkcję Dyrektora Polskiego Klubu w Bankstown.  Podczas 2016 została mianowana sekretarzem organizacji Festival of Polish and Visual and Performing Arts in Australia and New Zealand 9 PolArt Inc). Przez ostatnie 12 lat pełni funkcję Skarbnika Federacji Polskich Organizacji w NPW. Wykształcenie: Dyplom Administration Assistant oraz Dyplom Dental Assistant.

Marianna Łacek 

Zastępca Wiceprzewodniczącego 

Nauczycielka języka polskiego i angielskiego, matka czworga dzieci,

Wykształcenie: Dyplom Magisterski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Studia podyplomowe: Bilingual Teaching – Sydney University

Stypendystka Dep. of Education – Accelerated Methods of Teaching - Minneapolis Univ. (USA)

Odznaczenia: Zasłużony dla Kultury Polskiej; Złoty Krzyż Zasługi RP

 NSW Ministerial Award: For Excellence in Teaching; Order of Australia Medal

Publikacje: Tłumaczenia literatury anglojęzycznej, artykuły metodyczne, monografie o szkolnictwie polskim w Australii, sprawozdania z ważnych uroczystości (ponad 100 pozycji).

bottom of page