FEDERACJA POLSKICH

ORGANIZACJI W NPW

Członkowie Zarzadu

 

Adam Gajkowski

Przewodniczacy

Adam Gajkowski ur. 15 kwietnia 1960 r. w Sopocie. Działacz Solidarności - więzień polityczny okresu stanu wojennego. W Australii od maja 1985 r. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia. Z wykształcenia Technik Energetyk. Obecnie zajmuje się technicznym przygotowaniem produkcji i programowniem maszyn CNC. Członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej powołanej przez Marszałka Senatu RP.

Dr Ryszard Adams-Dzierzba

Vice-Przewodniczacy

i

Jolanta Żurawska

Skarbnik​

Przyjechała do Australii w maju 1961. Przez wiele lat tańczyła w zespole Mazury oraz była członkiem muzycznego zespołu Biało Czerwoni.

Związana z Zespołem Kujawy Sydnej od roku 1995. Jest prezesem tego Zespołu od roku 2001. W latach 2007– 2017 pełniła funkcję Dyrektora Polskiego Klubu w Bankstown.  Podczas 2016 została mianowana sekretarzem organizacji Festival of Polish and Visual and Performing Arts in Australia and New Zealand 9 PolArt Inc). Przez ostatnie 12 lat pełni funkcję Skarbnika Federacji Polskich Organizacji w NPW. Wykształcenie: Dyplom Administration Assistant oraz Dyplom Dental Assistant.

Marianna Łacek

Sekretarz

Nauczycielka języka polskiego i angielskiego, matka czworga dzieci,

Wykształcenie: Dyplom Magisterski - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Studia podyplomowe: Bilingual Teaching – Sydney University

Stypendystka Dep. of Education – Accelerated Methods of Teaching - Minneapolis Univ. (USA)

Odznaczenia: Zasłużony dla Kultury Polskiej; Złoty Krzyż Zasługi RP

 NSW Ministerial Award: For Excellence in Teaching; Order of Australia Medal

Publikacje: Tłumaczenia literatury anglojęzycznej, artykuły metodyczne, monografie o szkolnictwie polskim w Australii, sprawozdania z ważnych uroczystości (ponad 100 pozycji).