FEDERATION OF POLISH ASSOCIATIONS IN NSW

ASSISTANCE
CO-ORDINATION
NETWORKING
Show More
przegląd polonijny

Od Redakcji,

Rozpoczynamy redagowanie nowej strony na stronie internetowej Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii zatytułowanej „Przegląd Polonijny”.

Strona ta będzie poświęcona wydarzeniom mającym miejsce w NWP i w innych stanach i terytoriach australijskich, dotyczących spraw ważnych dla Polonii, jak również dla szerszego społeczeństwa australijskiego. Wydarzenia te to sprawy kultury, edukacji, polityki, itd. Umieszczane będą też informacje dotyczące spraw

i procesów zachodzących w Polsce i w Unii Europejskiej, które leżą na sercu Polonii australijskiej.

Zapraszamy naszych czytelników, autorów wywodzących się z naszej polonijnej społeczności, jak i Polaków spoza Australii do współpracy i nadsyłania ciekawych materiałów. 

 

Bożena i Leszek Szymańscy

COMMEMORATION CONCERT

2019 Dzien Wojska Polskiego.jpg
11.11.19MarayongPlakat.jpg

POLISH  INDEPENDENCE DAY

BALL OF FEDERATION

Bal federacji-plakat 2019.jpg
OUR YEARLY EVENTS
OUR SUPPORTERS
Show More